การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการค

598 total views, no views today

Read more

เกียรติคุณบัตร เป็นผู้ดูแลคนพิการ”ดีเด่น” ประจำปี 2561 และเป็นบุคคลที่จัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ”ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2561

นายกมล  ดาระสุวรรณ์

736 total views, 6 views today

Read more

เกียรติคุณบัตร เป็นองค์กรของคนพิการดีเด่น “ดีเด่น” ประจำปี 2561 และเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา สำหรับคนพิการ“ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

ร่วมแสดงความยินดี กั

739 total views, no views today

Read more

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ”น้ำกกเกมส์” เชียงรายคว้ารางวัลเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

การแข่งขันกีฬาคนพิกา

844 total views, no views today

Read more

รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับ ดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

รางวัลเชิดชูเกียรติผ

688 total views, no views today

Read more