ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ประจำหอพัก)

ประกาศโรงเรียนเชียงร

216 total views, 3 views today

Read more

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ประจำหอพัก) จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเชียงร

252 total views, 3 views today

Read more