สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 15 บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

296 total views, no views today

Read more

เดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 119 ปี 21 ตุลาคม

เดินเทิดพระเกียรติแล

505 total views, 3 views today

Read more