ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ออกร้านงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานเชียงรายดอกไม้งาม 2561

  โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ได้นำนักเรียนออกงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 2 แห่ง คือ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ซุ้มอำเภอเมืองเชียงรายและงานเชียงรายดอกไม้งาม ที่ลานรำวงย้อนยุค เชิญชวนทุกท่านมาเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้เลยนะครับ

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

   โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 สร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในกิจกรรมฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมฐานประสาทสัมผัส ,กฎและคำปฏิญาณ, ปีนป่าย, ปฐมพยาบาล, การผูกเงื่อน (เชือกรองเท้า), การกางเต็นท์, การแสดง ฯ โดยนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้

ข่าวภาคเหนือ NBT เชียงราย วันที่ 10 มีนาคม 2560 งานเปิดโลกมหัศจรรย์ เติมฝันเด็กปัญญา โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

new