พิธี”สูมาคารวะ สะเกล้าดำหัวพระมหาเถระ” สรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 เมษายน 256

121 total views, 9 views today

Read more

สระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562 กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

สระเกล้าดำหัวผู้อาวุ

82 total views, 6 views today

Read more

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการค

377 total views, 3 views today

Read more