สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 15 บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

299 total views, 3 views today

Read more