กิจกรรมการสัมมนาครู ตามโครงการการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

กิจกรรมการสัมมนาครู ตามโครงการการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 หน่วยอบรมที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การสัมมนาครู ตามโครงการการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 พร้อมบรรยายพิเศษ “การจัดการศึกษาพิเศษ” ในโอกาสนี้ นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
และนายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ให้เกียรติ ร่วมรับฟังการสัมมนาฯ รับชมนิทรรศการ ผลงานของคณะครูผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด 44 ผลงาน จากโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา และโรงเรียนบ้านป่าตึง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 พร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Best Practice อย่างเข้มข้น
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์ผลงาน 3 ท่าน ด้วยกัน 1. ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2.ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3. นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. เชียงราย เขต4 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

1,428 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น