กิจกรรมสร้างสรรค์ “หน้ากากอนามัยจากกระดาษทิชชู่”

กิจกรรมสร้างสรรค์ “หน้ากากอนามัยจากกระดาษทิชชู่”
วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัย จากปัญหาการขาดแคลน ได้นำไปสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ด้วยการพัฒนารูปแบบหน้ากากอนามัยจากกระดาษทิชชู่ เพื่อใช้ในครัวเรือน นอกจากใช้เองแล้วยังสามารถนำไปแจกจ่ายผู้ปกครองและชุมชน เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามศักยภาพ อย่างสร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม “คนพิการทำ ได้ถ้าให้โอกาส” ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

นอกจากจะป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว หน้ากากอนามัยที่จัดทำขึ้นยังสามารถใช้ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 โรคทางเดินหายใจ รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

297 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น