วันครู ประจำปี 2563 พร้อมใจน้อมระลึกพระคุณบูรพาจารย์

วันครู ประจำปี 2563 พร้อมใจน้อมระลึกพระคุณบูรพาจารย์
วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและทำพิธีสงฆ์ ตามลำดับ เนื่องในโอกาสวันครูน้อมนำมา บูชาแด่คุณครู แสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ท่านผู้อำนวยการได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพจารย์ โดยมีครูอาวุโส นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที
นอกจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู ผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2562 จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เกียรติบัตรครูดีเด่นจากสถานศึกษา ในด้านต่างๆ จำนวน 35 ท่าน และมอบโล่ ผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการดีเด่น ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จากจังหวัดเชียงราย ในงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย ให้กับ นางสาวเสาวภา เพียรจริง ซ ครู ชำนาญการ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู พัฒนาวิชาชีพครูต่อไป ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

588 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น