กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยต่างทราบกันดีว่าเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรง กับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อแห่งชาติ อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทย ที่เปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตากรุณา และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2.เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ และยังเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ที่นับจาก “ในหลวง ร.9” เสด็จขึ้นครองราชย์ ตราบจนถึงเสด็จสวรรคต ทรงให้ความสำคัญกับเรื่อง “ดิน น้ำ ป่า” ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างสมดุล อีกทั้งยังทำให้มนุษยชาติต่างตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ชมสารคดีพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมทำความดี จิตอาสาด้วยหัวใจถวายพ่อ รวมพลังพัฒนาภายในโรงเรียน ปลุกจิตสำนึกให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนรู้จักรักสามัคคี มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

507 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น