กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ 3 ช่วงนวดข้าว (การตีข้าว)

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ 3 ช่วงนวดข้าว (การตีข้าว)
25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ 3 ตามรอย “ศาสตร์พระราชา” แนวทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง น้อมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา การนวดข้าว (การตีข้าว) แบบดั้งเดิม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว เน้นผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติ จากสถานที่จริงกับการเกี่ยวข้าวในแปลนา บ้านก๊อตยาว หลังจากการเก็บเกี่ยว ต้องตากข้าวให้แห้งประมาณ 3-4 วัน พอครบตามกำหนด ผู้บริหาร คณะครูจึงนำนักเรียนเปิดประสบการเรียนรู้ ด้วยจัดกิจกรรมการนวดข้าว (การตีข้าว) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกขั้นตอน ของการทำนา ในการนวดข้าวนั้น นักเรียนเรียนรู้ การมัดข้าว การขนข้าว การแบกข้าว การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงโดยไม้หีบ การทำความสะอาดข้าวเพื่อแยกเมล็ดลีบและเศษฟางข้าว การบรรจุข้าวใส่กระสอบ ก่อนเคลื่อนย้ายไปยังจุดเก็บพักข้าว ทุกคนร่วมแรงร่วมใจอย่างขยันขันแข็ง เพื่อรักษาภูมิปัญญา วัฒนธรรมการนวดข้าวของชาวนาที่เคยใช้กันมาสมัยช่วงยังไม่มีรถเกี่ยวข้าว ที่มีการสืบทอดกันมาช้านาน ในวิถีของความพอเพียง ณ แปลงนา บ้านก๊อตยาว ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

829 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น