กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ 3 ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต (การเกี่ยวข้าว)

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ 3 ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต (การเกี่ยวข้าว)
21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่ 3 ตามรอย “ศาสตร์พระราชา” แนวทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง น้อมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา การเกี่ยวข้าว แบบดั้งเดิม ย้อมกลับไปในกลางเดือนสิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ปลูกข้าว (ดำนา) ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอน เช่น การเพาะกล้า การดำนา รวมไปถึงการดูแลรักษาต้นข้าวให้เจริญงอกงาม ใช้ระยะเวลา 3 เดือน พอครบตามกำหนด ข้าวทุกต้นเรียงรายตามกระแสลมเต็มท้องทุ่ง พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต บริเวณแปลงนา บ้านก๊อตยาว ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในวันนี้ นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ นำตัวแทนครู พร้อมด้วยนักเรียน ต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเกี่ยวข้าว ขันแข็ง สนุกสนาน เพลิดเพลิน และนำผลผลิตที่ได้นั้นไปบริโภคในโรงเรียนต่อไป

929 total views, 6 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น