โรงเรียนเดอะคิด เชียงรายบัลเล่ต์ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

โรงเรียนเดอะคิด เชียงรายบัลเล่ต์ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 101,900 บาท
ให้กับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเดอะคิด เชียงรายบัลเล่ต์ จัดการแสดงร้องเต้นเล่นดนตรีการกุศล
THE SHOW 2019 เพื่อหารายได้มอบให้กับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
โดยนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน และ ภญ.พัชณี ธิติบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดอะคิด-เชียงรายบัลเล่ต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานคึกคักไปด้วยนักแสดงน้อยใหญ่ ที่มาพร้อมกับความมั่นใน ความสามารถด้านการแสดง ที่จะถูกถ่ายทอดด้วยสรีระร่างกายที่อ่อนพลิ้วแข็งแรงและสวยงาม หลากหลายชุดการแสดง ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลงาน จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้างานอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อาทิ การประดิษฐ์ตุงมหามงคล เบาะนั่งหลอดดูด ขนมเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และอาหารต่าง ๆ ก่อนการแสดงนั้น นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ ให้กับนักเรียนบัลเล่ต์เกียรตินิยมยอดเยี่ยม และภญ.พัชณี ธิติบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดอะคิด-เชียงรายบัลเล่ต์ ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โดยนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นผู้รับมอบ เป็นจำนวนเงิน 101,900 บาท
ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ทางโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ขอขอบพระคุณ ภญ.พัชณี ธิติบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดอะคิด-เชียงรายบัลเล่ต์ ที่มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน ไว้นะโอกาสนี้

2,145 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น