กิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium)

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จัดแสดงผลงาน ในกิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับจังหวัด โดยนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฯ นำทีมคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นงานอาชีพขนมเครปใบตอง งานอาชีพใบตองกรวยดอกไม้ งานอาชีพสลักดุนโลหะ งานอาชีพกระจก พ่นทราย งานอาชีพกระเป๋าเครื่องหนัง งานอาชีพกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก งานอาชีพน้ำยาอเนกประสงค์ อื่นๆ มากมาย พร้อมรับเลือกให้จัดแสดงความสามารถด้านดนตรีก่อนพิธีเปิด ในชุดกลองสะบัดชัย จากนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาและในครั้งนี้โรงเรียนได้รับมอบเกียรติคุณบัตร จากจังหวัดเชียงราย ว่า เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนและจัดแสดงผลงาน ในกิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เป็นผู้มอบให้กับนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญา ในโอกาสนี้คุณครูเสาวภา เพียรจริง ครูชำนาญการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลการนำเสนอได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เป็นผู้มีผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการดีเด่นในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) และผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

1,293 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น