การนิเทศ ติดตามผล คณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์

การนิเทศ ติดตามผล คณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย รับการนิเทศ ติดตามผล คณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

ปล. รายชื่อคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
1.นายอำนาจ ชนชนะชัย ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.นางจิรัฐยา ไชยสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
3.นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4.นางสาวพรพิมล ประพฤทธิ์ตระกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5.นางสาว เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
6.นายวุธ กาวงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้อย
7.น.ส.เชาวนี นาโควงศ์ คุณครูโรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี

658 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น