กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ นักภาษาไทย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยนางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม คณะครู นักเรียน ให้ความสนใจ ในกิจกรรมบูรณาการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นการอ่าน การเขียน สร้างบรรยากาศของความรู้คู่กับความสนุกสนานอาทิ เกมกระซิบ/บอกใบ้ทายคำ เกมสำนวนสุภาษิตไทยอะไรเอ่ย เกมคำตรงกันข้าม เกมบิงโกพยัญชนะไทยและเกมอ่านภาพให้เป็นคำ ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

291 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น