พิธี”สูมาคารวะ สะเกล้าดำหัวพระมหาเถระ” สรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 เมษายน 2562 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เข้าร่วม พิธี”สูมาคารวะ สะเกล้าดำหัวพระมหาเถระ” สรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2562) สืบสานป๋าเวณี สืบศรีสมัย สืบสานวัฒนธรรมไทย สืบสานสัมพันธ์ เพื่อน้อมบูชา แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเถรานุเถระ อีกทั้งเป็นการสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว เพื่อการรักษาสืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม ของคนล้านนา ไว้ต่อไป

1,079 total views, 6 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น