การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยมีคณะผู้บริหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ เป็นกำลังใจ รับชมผลงานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้มีอาชีพ รายได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม ในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญของนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ การประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

1,691 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น