เกียรติคุณบัตร เป็นผู้ดูแลคนพิการ”ดีเด่น” ประจำปี 2561 และเป็นบุคคลที่จัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ”ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2561

นายกมล  ดาระสุวรรณ์

2,810 total views, no views today

Read more

เกียรติคุณบัตร เป็นองค์กรของคนพิการดีเด่น “ดีเด่น” ประจำปี 2561 และเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา สำหรับคนพิการ“ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

ร่วมแสดงความยินดี กั

2,690 total views, no views today

Read more

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ”น้ำกกเกมส์” เชียงรายคว้ารางวัลเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

การแข่งขันกีฬาคนพิกา

2,816 total views, 6 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ(คนงาน)

ประกาศโรงเรียนเชียงร

1,339 total views, no views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

ประกาศโรงเรียนเชียงร

1,379 total views, no views today

Read more