เกียรติคุณบัตร เป็นผู้ดูแลคนพิการ”ดีเด่น” ประจำปี 2561 และเป็นบุคคลที่จัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ”ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2561

นายกมล  ดาระสุวรรณ์

2,171 total views, no views today

Read more

เกียรติคุณบัตร เป็นองค์กรของคนพิการดีเด่น “ดีเด่น” ประจำปี 2561 และเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา สำหรับคนพิการ“ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

ร่วมแสดงความยินดี กั

2,120 total views, 3 views today

Read more

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ”น้ำกกเกมส์” เชียงรายคว้ารางวัลเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

การแข่งขันกีฬาคนพิกา

2,210 total views, no views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ(คนงาน)

ประกาศโรงเรียนเชียงร

1,138 total views, 3 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

ประกาศโรงเรียนเชียงร

1,181 total views, no views today

Read more