การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและมีสุภาพดีของคนพิการจังหวัดเชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและมีสุภาพดีของคนพิการจังหวัดเชียงราย วันที่ 19 กันยายน 2561 อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อม
ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ปล. รายชื่อวิทยากร/ล่ามภาษามือ
1. ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ : อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ดร.ปวีณ วิยาภรณ์ : อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.นาย ธีรศักดิ์ บุญวัง : อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. นายภานุพงศ์ ภัทรเชาว์: อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ : ครูชำนาญการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย (ล่ามภาษามือ)
6. นางสาวฐิติชญา ศรีแก้ว : ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย (ล่ามภาษามือ)

507 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *