การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและมีสุภาพดีของคนพิการจังหวัดเชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและมีสุภาพดีของคนพิการจังหวัดเชียงราย เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงราย ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความสนใจ ความถนัด เพื่อสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้สนุก เกิดทักษะด้วยพลังกำลังที่สมบูรณ์แข็งแรง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ปล. รายชื่อวิทยากร/ล่ามภาษามือ
1. ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ : อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย
2. นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว : ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
3. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ : ครูชำนาญการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย (ล่ามภาษามือ)
4. นางสาวฐิติชญา ศรีแก้ว : ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย (ล่ามภาษามือ)

2,192 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น