กิจกรรมเพิ่มพูนสมาธิ ในเด็กที่มีความต้องการการเป็นพิเศษ (Nalinrat Learning Skills : NLS)

กิจกรรมเพิ่มพูนสมาธิ ในเด็กที่มีความต้องการการเป็นพิเศษ (Nalinrat Learning Skills : NLS) โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาครู บุคลาการทางการศึกษา โดย นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับคณะ วิทยากร พร้อมด้วยคณะครู ด้วยความยินดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย : 4 พฤษภาคม 2561

ปล. รายชื่อวิทยากร ผู้ให้ความรู้
1. อาจารย์ ดร. นลินรัตน์ อภิชาติ : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ และประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร : นักประสาทวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
3. นายชัชวาล วรรณประเสริฐ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

4,262 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น