โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

เชียงราย – โรงแรมดังเมืองพ่อขุนฯ เปิดพื้นที่ให้โชว์-ขายได้ตลอด หลังพบเด็กพิเศษ “โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล” มีฝีมือน่าทึ่ง แกะสลักผัก-ผลไม้สุดวิจิตรงดงาม คว้าแชมป์เวทีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติมาได้สำเร็จ

นายแพทย์ วัชระ เตชะธีราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ร่วมกับนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้มีสถานที่จัดแสดง-จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เด็ก ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ หรือพิการด้านสติปัญญา

หลังจากทางโรงแรมฯ เข้าร่วมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นแห่งแรกของเชียงราย และพบว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลมีความสามารถในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

โรงแรมฯ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงการทำผลงาน จัดแสดงผลงาน และจำหน่าย ให้แก่ผู้ไปใช้บริการโรงแรมได้ทุกวันที่มีการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งสนับสนุนให้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมส่งเสริมในฐานะเครือข่าย เพื่อให้เด็กๆ ได้นำผลผลิตไปจัดแสดงและจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เด็กพิเศษเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนด้วย

นายกมลกล่าวว่า โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนเด็กพิเศษตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 427 คน มีครู และบุคลากรดูแลเด็ก 100 คน เนื่องจากเป็นเด็กพิเศษจึงมีการเรียนการสอนตามปกติครึ่งวัน ส่วนอีกครึ่งวันจะเป็นการสอนตามความสนใจของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านอาชีพที่เขาถนัดหรือสนใจทำ

พบว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และทำผลิตภัณฑ์ได้กว่า 40 กลุ่มวิชาชีพ เช่น กลุ่มแกะสลัก กลุ่มทำตุ๊กตา กลุ่มทอผ้า กลุ่มจัดดอกไม้ ฯลฯ และแต่ละคนต่างมีฝีมือในการจัดทำแตกต่างกันไป ขณะที่ทางโรงเรียนก็นำผลงานไปจัดแสดงตามงานเวทีต่างๆ มากมาย

ล่าสุด นายอาหล่อง เฌอหมื่อ, นายไกรศร เฌอมื่อ, นายนิติเทพ เชอหมื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ได้ชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11-13 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมาด้วย

ส่วนคนอื่นๆ ก็มีฝีมือแตกต่างกันไป โดยบางคนเมื่อได้รับการสอนก็สามารถทำได้ดี เช่น กลุ่มจัดดอกไม้ ก็สามารถทำดอกไม้จำหน่ายให้แก่วัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงราย บางกลุ่มสามารถทอผ้าทำของฝาก ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ฯลฯ

ดังนั้นโรงเรียนจึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ กระทั่งได้ร่วมกับโรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ที่เปิดพื้นที่ให้จัดแสดง-จำหน่ายผลงานของเด็ก โดยคาดหวังว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์ของเด็กๆ จะกระจายไปในเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยทำให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตต่อไป

ด้านนายแพทย์ วัชระกล่าวว่า โรงแรมยินดีจัดสถานที่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ของทางโรงเรียนได้จัดแสดงและนำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนเด็กพิเศษให้ได้มีโอกาสในสังคม โดยเฉพาะโรงแรมเราเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยทำให้สามารถขยายผลเครือข่ายเด็กๆ เหล่านี้ได้อีกมาก

รายงานข่าวจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ แจ้งว่า ในวันที่ 14-15 มี.ค.นี้ ชมรมมีกำหนดจัดงานอบรมสัมมนาวิชาการจัดองค์ความรู้ในเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศสู่ความเป็นหนึ่ง ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ (ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ริมหนองบัว) ภายในมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งจะมีการหารือเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลได้ไปแสดงผลงานแก่เครือข่ายต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  https://mgronline.com/local/detail/9610000018127

578 total views, 3 views today