ถอดบทเรียน โครงการเด็กพิเศษกับการส่งเสริมสุขภาวะและเพศศึกษา

กิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับครู ปีการศึกษา 2560 ในโครงการเด็กพิเศษกับการส่งเสริมสุขภาวะและเพศศึกษาที่ถูกต้อง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ครูได้ทบทวนและสรุปประสบการณ์การทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการทำงานร่วมกันในอนาคต ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล : 21 กุมภาพันธ์ 2561

3,773 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น