นักเรียนห้องพิเศษ ช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิต ผักสลัด

นักเรียนห้องพิเศษ ช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิต ผักสลัด ส่งโรงครัว ได้นำผักสลัด มาชั่งและส่งให้ห้องครัว

744 total views, 3 views today