ประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมจังหวัดเชียงราย

ประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับนายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย : 16 ธันวาคม 2560

1,539 total views, 3 views today