รางวัลผู้อำนวยการ

รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • นายกมล ดาระสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. หรือ OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปี 2555 ประเภท     ผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • นายกมล ดาระสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาให้เกิดผลดีแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และอุทิศเวลาของตนให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการคัดเลือกผลงานการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน โดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
 • นายกมล ดาระสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล ครูดีชายขอบ โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2557
 • นายกมล ดาระสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล ครอบครัวครูดี ระดับภาค โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2558
 • นายกมล ดาระสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภท บุคคล สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 • รางวัลคัดเลือกให้เป็น ฝ่ายกีฬาดีเด่น จังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 • รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” หน่วยงานที่มอบรางวัล คุรุสภา
 • ผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2556 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6
 • ผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2557 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6
 • ผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2558 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6
 • ผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2559 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

 

5,155 total views, 6 views today