บริจาค

กองทุนช่วยเหลือ ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ช่องทางการบริจาคเงิน

ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือ

ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล

สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
 ธนาคารกรุงไทย เชียงราย ออมทรัพย์ 504-0-99260-2
 ธนาคารกรออมสิน ร่องขุ่น เผื่อเรียก 020119966040
 ธนาคาร ธกส วัดร่องขุ่น ออมทรัพย์ 018638072886

2,989 total views, 18 views today