บริจาค

กองทุนช่วยเหลือ ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ช่องทางการบริจาคเงิน

ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือ

ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล

สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
 ธนาคารกรุงไทย ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ออมทรัพย์ 539-0-13281-5
 ธนาคารกรออมสิน ร่องขุ่น เผื่อเรียก 020119966040
 ธนาคาร ธกส วัดร่องขุ่น ออมทรัพย์ 018638072886

2,416 total views, 9 views today