ด้านสถานศึกษา

ด้านสถานศึกษา

ปี พ.ศ.ที่ได้รับ รายการ
พ.ศ.2559 – โล่รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ประเภทความพิการทางสติปัญญา ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2559 – ได้ผ่านรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทองสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2558 – โล่รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2558 – โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้านนิทรรศการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ จัดร้านนิทรรศการ ประเภทส่วนราชการ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558
พ.ศ.2557 – โล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2556 – โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ (Best Practice) ในโครงการคัดเลือกผลงานการจัดหาผลประโยชน์จากที่ดินโดยวิธีที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2555 – โล่รางวัล ชนะเลิศ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ผู้บริหารยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการโครงการประกวดหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พุทธศักราช 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โล่ห์รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ประเภทความพิการทางสติปัญญา ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     

ได้ผ่านรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทองสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

โล่รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     

โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้านนิทรรศการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ จัดร้านนิทรรศการ ประเภทส่วนราชการ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558

 โล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ (Best Practice) ในโครงการคัดเลือกผลงานการจัดหาผลประโยชน์จากที่ดินโดยวิธีที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2556  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 

โล่รางวัล ชนะเลิศ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ผู้บริหารยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการโครงการประกวดหน่วยงาน         และผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พุทธศักราช 2555  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

12,139 total views, 9 views today